Warszawa 09-07-2020 godz. 15:51
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-WOLI

MARIUSZ POSAK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie

Mariusz Posak

ul. Banderii 4/81
01-164 Warszawa

(wejście od ul. Obozowej, piętro III)

tel./fax: (22) 632 14 33

Bank PKO BP S.A.
nr konta :

37 1440 1143 0000 0000 1660 8882

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: warszawa.posak@komornik.pl

Adres www: www.warszawa.komornik.com

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów:
Pon.-Pt.: 8.00-16.30

Dyżur komornika w kancelarii:
Środa: 11.00-17.30


Obsługujemy wnioski:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariusz Posak

 

Kancelaria komornicza mieści się w Warszawie przy ulicy Banderii 4/81

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (koniecznie opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownik naszej kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Zapraszamy !


Kancelaria dysponuje:

- systemem automatycznego skanowania i dopasowywania dokumentów SkanDok SQL,

- programem Asystent SkandokSQL (system zarządzający skanowanymi dokumentami),

- systemem Asystent SQL (program przetwarzania danych zawartych w Komorniku SQL wg. zadanych kryteriów statystycznych),

- programem KIRport (procedura zarządzania odpowiedziami z OGNIVO),

- programem ZUSanalizator (procedura zarządzająca odpowiedziami z ZUS),

- programem ZUSpaczki (procedura zarządzająca odbiorem odpowiedzi z portalu ZUS),

- program ZUSrachunki (procedura zarządzająca rachunkami z ZUS),

- program EPUveryfikator (procedura sprawdzająca poprawność danych pobranych z EPU),

- programem Siesta (system autonomicznego podejmowania czynności w sprawie),

- dostępem do komornik-online.eu (umożliwia zdalny wgląd w akta sprawy),

- systemem PESEL-NET,

- elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),

- elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO,

- elektronicznymi zapytaniami przez ZUS PUE.


Korespondencję doręcza InPost.

 


 

BROWN BLUE ORANGE