Warszawa 09-07-2020 godz. 16:56
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-WOLI

MARIUSZ POSAK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie

Mariusz Posak

ul. Banderii 4/81
01-164 Warszawa

(wejście od ul. Obozowej, piętro III)

tel./fax: (22) 632 14 33

Bank PKO BP S.A.
nr konta :

37 1440 1143 0000 0000 1660 8882

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: warszawa.posak@komornik.pl

Adres www: www.warszawa.komornik.com

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów:
Pon.-Pt.: 8.00-16.30

Dyżur komornika w kancelarii:
Środa: 11.00-17.30


Obsługujemy wnioski:

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola w Warszawie Mariusz Posak jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola Mariusz Posak prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie całego kraju, na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela.

 

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:
„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”

Jednocześnie informuje, iż do egzekucji z nieruchomości wyłączenie właściwi pozostają komornicy działający przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola.

 

BROWN BLUE ORANGE